Kutatás és Fejlesztés

Kutatás, fejlesztés, ivóvízbázisok védelme

Kutatás, fejlesztés, ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramban való részvétel.

Társaságunk részt vett a távlati, valamint az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése célú beruházási programokban. Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogra- mokban való részvételünkhöz rendelkezünk a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumának akkreditálásával. Az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikája Fertőrákosi és Sopronkőhidai vízbázis tárgyú projektet társaságunk egy konzorcium vezetőjeként nyerte el. 1997. évtől 2001. év végéig folytak a diagnosztikai munkálatokat. A lefedett vízbázisok 36.000 fogyasztó helyen, közel 100.000 fő egészséges ivóvízellátását biztosítják, amely összességében 11.900 m3/nap védendő vízbázist jelent.
Jelentős vízbázis védelmi program, amelyben részt vettünk, a távlati ivóvízbázisok biztonságba helyezése. Az előzőekben felsorolt munkákhoz hasonló jellegű, de külön projekt volt a PHARE program keretében kiírt települési szilárdhulladék lerakók vizsgálata. Társaságunk az országos program keretén belül meghatározott 6 régió közül elnyerte a Szeged-Gyula régió 16 munkaterületén összesen 74 db mintavételi kút létesítését. Társaságunk az ivóvízbázis védelmi programot fontosnak ítélve 2002. szeptemberében a munkák koordinálására és elvégzésére létrehozta Budapesten a Hidrogeológiai Irodát (AQUAPLUS KFT. Hidrogeológiai Iroda 1027 Budapest, Csalogány u. 41. I/5., e-mail: hidrogeologia@aquaplus.hu). Az iroda szakmai tevékenysége magában foglalja a cég fúrási munkálatainak geológiai támogatását, kutató fúrások tervezését, magas színvonalú hidrogeológiai, környezetvédelmi, geológiai tudományos munkák és tanulmányok készítését, folyamatos szakmai-tudományos fejlesztés támogatását, illetve ezek ipari alkalmazását.
Az iroda bonyolult geológiai környezetű (repedezett, karsztos tárolók), nagyobb mélységű vízbázisok vízföldtani elemzésére, vízbázis védelmi tanulmányok (pl. Szakoly-Balkány, Pécsvárad, Akasztó) elkészítésére és vízbázisok utánpótlódási területének modellezésére specializálódott. A felszínalatti vízáramlások modellezéséhez a legkorszerűbb numerikus szimulációs szoftve- reket használjuk. Kiemelten foglalkozunk megújuló geotermális energia felhasználással kapcsolatos vízföldtani kutatásokkal, hévíz készletbecslés- sel, kutatási, kitermelési és visszasajtolási stratégiák tervezésével. Értelmezési munkánkat minden esetben térinformatikai analízissel és 3D-s megjelenítésekkel egészítjük ki. Lehetőség szerint felhasználjuk a tudományos és technikai módszerfejlesztés legújabb eredményeit és ezek alkalmazását megrendelőinknek is javasoljuk. Szoros együttműködést alakítottunk ki tudományos intézményekkel, különös tekintettel az ELTE TTK Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszékére, mellyel az együttműködés kereteit szerződésben is rögzítettük. Egyetemi együttműködésünkön keresztül szakmai kapcsolatban állunk a tanszék hidrogeológus munkatársaival, továbbá magyar származású nemzetközi hírű professzorokkal.

Vízkezelési technológiák

A 2001., illetve 2002. évtől hatályos vízminőségi előírások alapján fokozott igény jelentkezik, hogy a kitermelt ivó- és termálvíz megfelelő minőségben kerüljön a fogyasztóhoz.
Társaságunk felkészült szakembergárdája és évtizedes tervezési és kivitelezési gyakorlata alapján kínál megoldást a felvetődött problémákra. Kiemelnénk arló nagyközség víz- kezelési technológiáját, ahol a kutakból kitermelt víz határér- ték feletti vas és ammónium tartalmát kellett a vonatkozó előírásoknak megfelelően az előírt értékekre csökkenteni.
A vízkezelés lényege, hogy az ammónium eltávolítása törés- ponti klórozással történik. A klór adagolása utáni tartózkodási idő egy 15 m3-es tartályban biztosított. A vízbe adagolt klór az ammónium szétbontása mellett a vas oxidációját is el- végzi, tehát a vastalanításhoz külön vegyszerre vagy levegő bevitelre nincs szükség. Az oxidált vasat tartalmazó vizet egy nyomásfokozó szivattyúcsoport nyomja át a 4 db tartályból álló szűrőcsoportra. A szűrőtartályok töltete osztályozott kvarchomok, kavics. A vastalanított víz aktívszenes adszor- bens csoporton keresztül jut el a felhasználási helyre. A kezelt víz utófertőtlenítésen esik át, így kerül a fogyasztókhoz.
A rendszer az átadás óta kifogástalanul üzemel. A térségbeli kutak rétegadottságait figyelembe véve a gondos tervezés és a magas színvonalú kivitelezés együttes eredményeként a berendezés – a mérési eredmények tanúsága szerint is – folyamatosan, az előírásoknak és a fogyasztói igényeknek megfelelő vízminőséget biztosít. Másik jelentős projektünk volt a Szeged, Észak I/B fűtőmű területén szolgáltatott hasz- nálati melegvíz ellátórendszer vízkezelő berendezésének megépítése. Itt az egyik megoldandó feladat volt a termálvíz sárga színét okozó huminsav eltávolítása, a másik a termálvíz megfelelő és hatásos fertőtlenítése, melyet sikerrel oldot- tunk meg a termálvízbe juttatott SANOSIL Super-50 Magyar- országon is engedélyezett fertőtlenítőszerrel.
Társaságunk továbbá foglalkozik vas- és mangántalanító berendezések, LVS típusú gáztalanító berendezések, ammóniamentesítők, kútba épített gáztalanítók tervezésével, engedélyeztetésével, kivitelezésével.

Vízkezelési technológiák

A geotermikus rendszer "lefűtött" termálvize a városi strandfürdő medencéit látja el, míg a "felesleg" a visszasajtoló rendszeren keresztül a kitermeléshez közeli mélységű rétegbe kerül vissza. A létesített referencia visszasajtolómű három éve üzemel és több mint 320 E m3 lehűlt vizet fogadott. Az AQUAPLUS KFT. a visszasajtolás jellemző paramétereinek számítógépes felügyeletével, folyamatos rögzítésével, elemzésével, rendszeres kútvizsgálatokkal, a szűrőzött rétegek karbantartásával a gyakorlatban kutatja a hasznosítható termálvizekben leggazdagabb pannon homokkőbe való gazdaságos és hosszú távú visszasajtolás elterjeszthető módszertanát. A hódmezővásárhelyi mű komoly távlatokat nyithat a termálenergia valóban megújulóvá tételében.

Ivóvízbázis védelem

Társaságunk részt vesz a távlati, valamint az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése célú beruházási programokban. Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramokban való részvételünkhöz rendelkezünk a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumának akkreditálásával.

Az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikája Fertőrákosi és Sopronkőhidai vízbázis tárgyú projektet társaságunk egy konzorcium vezetőjeként nyerte el. 1997. évtől 2001. év végéig folytak a diagnosztikai munkálatokat. A lefedett vízbázisok 36.000 fogyasztó helyen, közel 100.000 fő egészséges ivóvízellátását biztosítják, a mely összességében 11.900 m3/nap védendő vízbázist jelent.

E program keretében az alábbi üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai feltárásában működtünk közre:

VÍZBÁZIS MEGNEVEZÉSE MEGRENDELŐ KIVITELEZÉS ÉVE
Tiszagyulaháza BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 2003
Akasztó Alsó-Duna-völgyi Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2002-folyamatban
Csanádpalota Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2002-folyamatban
Győr-Gyirmót Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2002-folyamatban
Pécsvárad Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2002-folyamatban
Szakoly-Balkány Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2002-folyamatban
Orfű AQUAPROFIT Rt. Nagykanizsa 2002
Zalaszentgrót AQUAPROFIT Rt. Nagykanizsa 2002
Ambrózfalva Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2001-folyamatban
Csanádalberti Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2001-folyamatban
Tótkomlós Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 2001-folyamatban
Drávagárdony AQUIFER Kft. Pomáz 2001
Zalalövő SMARAGD GSH Kft. Budapest 2001
Siklós AQUIFER Kft. Pomáz 2000
Szőgye BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 2000
Nagyér Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 1999-2000
Pitvaros Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 1999-2000
Tatabánya BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 1999-2000
Körmend BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 1998-1999
Lökösháza BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 1998-1999
Mezőhegyes BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 1998-1999
Pécs BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 1998-1999
Sárisáp VITUKI Rt. Budapest 1998-1999
Szombathely Geohidroterv Kft. Budapest 1998-1999
Újkígyós BKMI Mérnöki Iroda Kft. Budapest 1998-1999
Magyaregregy VITUKI Innosystem Kft. Budapest 1998
Fertőrákos Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1997-2001

Jelentős vízbázis védelmi program, amelyben részt veszünk, a távlati ivóvízbázisok biztonságba helyezése.

Az előzőekben felsorolt munkákhoz hasonló jellegű, de külön projekt volt a PHARE program keretében kiírt települési szilárdhulladék lerakók vizsgálata. Társaságunk az országos program keretén belül meghatározott 6 régió közül elnyerte a Szeged-Gyula régió 16 munkaterületén összesen 74 db mintavételi kút létesítését.

Társaságunk az ivóvízbázis védelmi programot fontosnak ítélve 2002. szeptemberében a munkák koordinálására és elvégzésére létrehozta Budapesten a Hidrogeológiai Irodát. (AQUAPLUS KFT. Hidrogeológiai Iroda 1027 Budapest, Csalogány u. 41. I/5., e-mail: hidrogeologia@aquaplus.hu)

Az iroda szakmai tevékenysége magában foglalja a cég fúrási munkálatainak geológiai támogatását, kutató fúrások tervezését, magas színvonalú hidrogeológiai, környezetvédelmi, geológiai tudományos munkák és tanulmányok készítését, folyamatos szakmai-tudományos fejlesztés támogatását, illetve ezek ipari alkalmazását.

Az iroda bonyolult geológiai környezetű (repedezett, karsztos tárolók), nagyobb mélységű vízbázisok vízföldtani elemzésére, vízbázis védelmi tanulmányok (pl. Szakoly-Balkány, Pécsvárad, Akasztó) elkészítésére és vízbázisok utánpótlódási területének modellezésére specializálódott. A felszínalatti vízáramlások modellezéséhez a legkorszerűbb numerikus szimulációs szoftvereket használjuk.

Kiemelten foglalkozunk megújuló geotermális energia felhasználással kapcsolatos vízföldtani kutatásokkal, hévíz készletbecsléssel, kutatási, kitermelési és visszasajtolási stratégiák tervezésével.