KUTATÁS, FEJLESZTÉS, IVÓVÍZBÁZISOK VÉDELME

Társaságunk részt vett a távlati, valamint az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezése célú beruházási programokban.
Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramokban való részvételünkhöz rendelkezünk a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumának akkreditálásával. Az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikája Fertőrákosi és Sopronkőhidai vízbázis tárgyú projektet társaságunk egy konzorcium vezetőjeként nyerte el. 1997. évtől 2001. év végéig folytak a diagnosztikai munkálatokat. A lefedett vízbázisok 36.000 fogyasztó helyen, közel 100.000 fő egészséges ivóvízellátását biztosítják, a mely összességében 11.900 m3/nap védendő vízbázist jelent.
Jelentős vízbázis védelmi program, amelyben részt vettünk, a távlati ivóvízbázisok biztonságba helyezése. Az előzőekben felsorolt munkákhoz hasonló jellegű, de külön projekt volt a PHARE program keretében kiírt települési szilárdhulladék lerakók vizsgálata. Társaságunk az országos program keretén belül meghatározott 6 régió közül elnyerte a Szeged-Gyula régió 16 munkaterületén összesen 74 db mintavételi kút létesítését. Társaságunk az ivóvízbázis védelmi programot fontosnak ítélve 2002. szeptemberében a munkák koordinálására és elvégzésére létrehozta a Hidrogeológiai Irodát. Az iroda szakmai tevékenysége magában foglalja a cég fúrási munkálatainak geológiai támogatását, kutató fúrások tervezését, magas színvonalú hidrogeológiai, környezetvédelmi, geológiai tudományos munkák és tanulmányok készítését, folyamatos szakmai tudományos fejlesztés támogatását, illetve ezek ipari alkalmazását. Az iroda bonyolult geológiai környezetű (repedezett, karsztos tárolók), nagyobb mélységű vízbázisok vízföldtani elemzésére, vízbázis védelmi tanulmányok (pl. Szakoly- Balkány, Pécsvárad, Akasztó) elkészítésére és vízbázisok utánpótlódási területének modellezésére specializálódott. A felszínalatti vízáramlások modellezéséhez a legkorszerűbb numerikus szimulációs szoftvereket használjuk.
Kiemelten foglalkozunk megújuló geotermális energia felhasználással kapcsolatos vízföldtani kutatásokkal, hévíz készletbecsléssel, kutatási, kitermelési és visszasajtolási stratégiák tervezésével. Értelmezési munkánkat minden esetben térinformatikai analízissel és 3D-s megjelenítésekkel egészítjük ki.

cím:

6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Telefon:

+36-62-251-747

E-mail:

aquaplus@aquaplus.hu

hu_HUHungarian