TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZ-TISZTÍTÁS

Az AQUAPLUS Kft. 1993-2012 közötti időszakban foglalkozott közüzemi víz- és csatornaszolgáltatás biztosításával, hazánk szinte teljes területén. Jól
képzett szakember gárdával és stabil árbevétellel a települési ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás területén belül is jelentős eredményeket értünk el. Ebben az időszakban közel 100.000 ember folyamatos, egészséges ivóvízellátásáról gondoskodunk mintegy 25 településen. Az
AQUAPLUS Kft. kezelésében lévő települési vízműveknél az éves értékesített vízmennyiség meghaladta az 1.600.000 m3-t, az ebből a tevékenységből származó árbevételünk a csúcsidőszakban elérte az 500 M Ft-ot. 
Társaságunk több mint 2 milliárd Ft értékű közművagyont üzemeltetett, kezelt. 2000 januárjától a Zalaszentgróti Regionális Vízmű üzemeltetésével társaságunkat bízták meg az érintett Önkormányzatok. Az üzemeltetésre kiírt pályázatot elnyertük, így 2001. évtől az üzemeltetést az AQUAZALA Kft. Zalaszentgrót végezte. (Üzemeltetés főbb jellemzői: 40 település, 30.000 ember, 825 E m3, 325 M Ft árbevétel).
Üzemeltetési időszakunkban nagy gondot fordítottunk a rendszerek üzem-optimalizálására, korszerűsítésesre. Az előttünk álló feladatok kitűzését minden esetben megelőzte egy gondos felmérés, majd ez alapján egy gördülő fejlesztési terv elkészítése. Ez alapján igen jól tervezhetővé és megvalósíthatóvá váltak a fejlesztési,  korszerűsítési munkák. 
A vízmű üzemeltetés szakterületen felül különleges feladatként szinte valamennyi általunk üzemeltetett víz- és szennyvízművek irányítástechnikai
rendszerét felújítottuk. Az átalakítás során korszerű folyamatirányító számítógép (PLC) került beépítésre, mely alkalmas pillanatnyi üzemállapotok
és hosszabb adatsorok megjelenítésére, tárolására, mely a későbbiekben jelentős segítséget nyújtott az optimalizálás területén. Külön kiemelnénk Zalaszentgrót szennyvízelvezető és tisztítómű irányítástechnikai rendszerének és diszpécserközpontjának kialakítását, mely ma Magyarország egyik
legkorszerűbb, vízszolgáltatással kapcsolatos irányítástechnikai rendszere. A közszolgáltatási tevékenységünket a víziközműveket üzemeltető cégek tulajdonviszonyaira vonatkozó törvényi előírások szigorodása miatt folyamatosan és tervszerűen visszafejlesztettük. Az érintett Önkormányzatokat támogattuk az új üzemeltetők kiválasztásában, közreműködtünk az átadások zökkenőmentes lebonyolításában.
A közüzemi víz- és csatorna szolgáltatás terén mintegy 20 éves tapasztalattal rendelkezünk.

Vízművek építése, üzemeltetése

Cím:

6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Telefon:

+36-62-251-747

E-mail:

aquaplus@aquaplus.hu

hu_HUHungarian